Sõnum saadetud

Tänud! Oleme sinu sõnumi kätte saanud ning vastame sulle hiljemalt ühe tööpäeva jooksul.

“sõiduki tehnoseisundi kontrollimise eesmärk on veenduda, et sõiduk on ohutu nii kasutajatele kui teistele liiklejatele”
“Tehnoseisundi kontrollimise eesmärk on sõiduki liiklusele ohutu ja loodushoidliku tehnoseisundi tagamine.”

“Tehnonõuetele mittevastav sõiduk suurendab maanteeliikluses juhtuvate õnnetuste tõenäosust.”

“Vale seadistus ja ebapiisav hooldus kahjustab lisaks mootorile ka keskkonda, põhjustades suuremat saastet ja kütusekulu.”